Outsourcing av kunnskapsbaserte tjenester har vokst kraftig. Nå velger også mange bedrifter å kjøpe slike tjenester fra lavkostland, skriver BI-forsker Hans Solli-Sæther, og gir råd for å lykkes.

Lederens verktøykasse: Trender i outsourcing

Med outsourcing forstås prosessen med å overlate hele eller deler av en bedrifts støttefunksjon til en ekstern leverandør.

Historien om outsourcing kan skrives tilbake til 1923 da svensken Sven Gøranson begynte å drive inn fordringer på vegne av bedrifter i Sverige.

Klassiske områder for outsourcing, foruten inkasso, er kantine, renhold, transport og reklame. I dag outsources også en rekke kunnskapsbasert tjenester som IT, økonomi, regnskap, lønn og personal til leverandører lokalt eller i lavkostland som India, Kina eller Øst-Europa.

Outsourcing i utlandet

Etablering av outsourcing i lavkostland (offshoring) innebærer ikke en enkeltstående beslutning, men heller to separate.

Først må bedriften ta stilling til hvorvidt den skal outsource og dernest må den velge lokasjon.

Vi kan si at ledelsen må velge en av fire operasjonelle modeller:

  1. Onshore insourcing representerer den tradisjonelle interne tjenesteproduksjon, der en intern avdeling er ansvarlig for å etablere og produsere tjenesten.
  2. Onshore outsourcing innebærer at bedriften velger en lokal tjenesteleverandør. Denne modellen er den mest vanlige.
  3. Offshore insourcing omfatter vanligvis multinasjonale selskaper som har ressurser til å sette opp egne leveransesenter i lavkostland.
  4. Offshore outsourcing innebærer at bedriften velger en tjenesteleverandør i lavkostland.

Drivkrefter

Drivkreftene bak offshoring kan uttrykkes både teknologisk og økonomisk.

På den teknologiske siden har avansert nettverksteknologi gjort det mulig å tjenesteorientere, spesielt rutineoppgaver, som så kan leveres og administreres fra hvor som helst når som helst. Internett er allestedsnærværende, pålitelig og raskt, og da betyr det lite hvor tjenesten produseres.

Reduserte kostnader har også drevet mange bedrifter til offshoring. På grunn av den siste tidens svake økonomiske klima, har noen bedrifter valgt offshoring for å holde kostnadene nede.

Bedriftene drar nytte av denne type tjenesteproduksjonen fordi leverandørene i lavkostland vanligvis koster mindre enn lokale leverandører og enda mindre når de sammenlignes med intern produksjon.

Offshore leverandører får erfaring, forbedrer servicekvaliteten, og de lærer radikalt nye måter å møte kundenes krav.

Neste generasjon offshoring

Offshore outsourcing handler ikke lenger bare om å senke kostnadene ved å flytte transaksjonsintensive drift og forretningsprosesser til lavkostland.

Mer enn noen gang, handler offshoring om tilgang til høyt kvalifisert arbeidskraft for å opprettholde innovasjonsmotoren i bedriften.

Ifølge en studie ved Duke University, Offshoring Research Network, utfører leverandører av offshore outsourcing i økende grad produktutvikling, forskning, engineering, og kunnskapsintensive analytiske tjenester.

For noen år siden vil disse blitt sett på som proprietære eller nær bedriftens kjerne og dermed ikke blitt outsourcet.

Tre praktiske råd

  1. Outsourcing som del av bedriftens strategi: Beslutning om outsourcing, onshore eller offshore, må være en del av bedriftens strategi. Slike beslutninger har ofte blitt beskrevet som en bottom-up prosess initiert og styrt av ledere med ansvar for en støttefunksjon.
  2. Evaluer risiko: Bedriften må vurdere nøye hvilke prosesser som skal settes ut og foreta risikovurdering før beslutning om offshore outsourcing. Noen arbeidsoppgaver eller data kan være for sensitive til å flyttes.
  3. Legg til rette for kunnskapsoverføring: For å lykkes med outssourcing av innovasjon, må bedriftene legge til rette for kunnskapsoverføring. Innovasjon og tjenesteutvikling baserer seg på kommunikasjon og utprøving. Dette kan være problematisk ved offshore outsourcing som følge av stor geografisk avstand, språk- og tidsforskjeller, kulturforskjeller, informasjonsasymmetri, etc.

Referanse:

Artikkelen er publisert som lederartikkel i Mediaplanets temaavis om Outsourcing, utgitt i mars 2011.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på