Bedriftene snakker og rapporterer om samfunnsansvar som aldri før. Det betyr ikke at bedriftene oppfører seg annerledes, indikerer doktorgradsstudie fra BI.

BI FORSKNING: Bedriftens samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility)

Det finnes vel knapt noen større bedrift som ikke snakker, skriver eller rapporterer om hvordan de tar sitt samfunnsvar på alvor.

Media forventer at bedrifter tar samfunnsansvar. Politikerne stiller krav om at bedriftene opptrer samfunnsansvarlig, og har laget Storingsmelding om temaet.

Som forbrukere foretrekker vi gjerne å gjøre forretninger med samfunnsansvarlige virksomheter. I hvert fall i tanken. I praksis er vi kanskje ikke villige til å betale så mye ekstra for samfunnsansvaret, eller velge bort de råeste tekniske spesifikasjonene i bytte med et grønnere valg.

Forsker Caroline Dale Ditlev-Simonsen har i sitt doktorgradsprosjekt ved Handelshøyskolen BI vært opptatt av å utforske hvilke effekter som har kommet ut av den økende interessen for bedriftenes samfunnsansvar (Corporate Social Responsibility).

Har ord blitt fulgt opp i praktisk handling? Oppfører bedriftene seg mer samfunnsansvarlig gjennom endret atferd eller nøyer de seg med å prate om samfunnsansvaret?

Samfunnsansvar på moten

Ditlev-Simonsen har gjennomført en undersøkelse blant 500 av verdens største bedrifter (FT 500-listen fra Financial Times) fra 1989 til 2007. Hun har her kartlagt hvilke titler selskapene har brukt på sine ikke-finansielle rapporter.

I starten av undersøkelsesperioden var nesten alle titlene relatert til miljø. Etter hvert ble rapportene om miljø erstattet av rapporter om bærekraft (sustainability).

De siste årene har bruken av ansvarlighet (responsibility) tatt over for de tidligere bestselgertitlene som miljø og bærekraft.

Ny innpakning på gammel praksis

Samfunnsforskeren har gått inn i et utvalg årsrapporter for å se hva som rapporteres under merkelappen samfunnsansvar.

Her finner Ditlev-Simonsen blant annet temaer som energiøkonomisering (enøk-tiltak), Helse-, miljø og sikkerhet (HMS), arbeidsforhold, etikk, ytre miljø, forurensing, antikorrupsjon, støtte til ideelle organisasjoner og forholdet til underleverandører.
Ingen av temaene er nye, men enkelte av aktivitetene har ikke hatt noen naturlig plass for å bli rapportert.

- Det som fremstår som nye tiltak innen samfunnsansvar er ikke noe annet enn eksisterende aktiviteter som har fått ny overskrift, påviser Ditlev-Simonsen.

Studien kan tyde på at samfunnsansvar for mange bedrifter handler om å følge med på aktuelle trender. ”Alle andre” rapporterer jo samfunnsansvar.

– Bedriftene snakker og rapporterer stadig mer om sitt samfunnsengasjement. Det betyr ikke nødvendigvis at bedriften endrer sin praksis for å bli mer samfunnsansvarlig selv om begrepet er blitt en del av bedriftens vokabular.

Referanse:

Caroline Dale Ditlev-Simonsen disputerer 24. mars 2011 for doktorgraden med avhandlingen "Five perspectives on Corporate Social Responsibility (CSR) - an empirical analysis".

Formidlingsartikkelen er publisert i nettavisen forskning.no 25. mars 2011.

 

Tekst: Audun Farbrot, fagsjef forskningskomunikasjon ved Handelshøyskolen BI (E-post: forskning@bi.no)

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på