Professor Johan Olaisen ved BI avslører oppskriften på god ledelse: Finn en god balanse mellom ledelse ovenfra, nedenfra - og sideveis.

KOMMENTAR: Johan Olaisen om ledelse

Den dyktige leder, enten det er toppleder, mellomleder eller teamleder, er profesjonell, disiplinert og har gode sosiale og emosjonelle evner. Dette gjør at hun (eller han) får følgesvenner.
Selvgående medarbeidere blir skapt gjennom involvering og resultatorientert ansvar.

Resultatene må følges opp og kontrolleres. Det er management. Ledelse handler om å balansere lederskap og management i ulike situasjoner.

Dette krever ledere som både tør å gi ansvar og som er tøffe nok til å kontrollere resultatene. Resultatene må få en klar konsekvens. Autoritet og disiplin må balanseres mot frihet og resultatoppnåelse.

En stadig større andel av arbeidet er kompetanseintensivt. Det setter store krav til en lederes evne til å kunne mobilisere og anvende medarbeidernes kompetanse. Plikt og lojalitet erstattes med frihet og ansvar for egne resultater.

Medarbeideren ønsker seg krevende og utviklende oppgaver som bidrar til selvrealisering. Hun vil bli sett og ha anerkjennelse for sin utførelse av oppgavene.

4 bærebjelker for ledelse 

Ledelse handler om valgt strategi, om menneskene, operasjonalisering og utførelse:

  1. Å gi retning er å forstå bedriften eller organisasjonens strategi. Strategien skal vise hva som er primæroppgavene og den skal vise hva som er verdiskapende i bedriften. Strategi er prioritering og valg. Det innebærer også å velge bort det som ikke er resultatskapende. Lederens oppgave er å oversette strategien til daglig praksis hvor hun befinner seg. Når SAS har valgt strategien «service & simplicity» må ledere på alle plan i SAS forstå hvordan dette skal omsettes til daglig praksis.
  2. Ledelse utøves gjennom mennesker. Vi trenger spesifikke profesjonelle ferdigheter. Men i tillegg må vi ha evnen til å kunne arbeide sammen som et team. Mange ledere vil helt riktig påpeke at de aldri får eller har det ideelle team. Om vi ikke får dem vi elsker, må vi elske dem vi har fått. De aller fleste medarbeidere ønsker imidlertid å prestere og å levere varene. Det er en rimelig liten del som er levende døde. Her er det lederens oppgave å sørge for de nødvendige tiltak for motivasjon, omplassering eller terminering. Vi kan ikke akseptere medarbeidere som ikke leverer.
  3. Oppgavene må operasjonaliseres slik at de kan gjennomføres i praksis. Dersom de kundeansvarlige i SpareBank 1 skal bruke 70 prosent av tiden sin på kunder og 30 prosent på internt arbeide, er dette en måte å operasjonalisere på. Operasjonalisering forutsetter disiplin og konsekvens. Disiplinert adferd er en forutsetning for å kunne levere varene. Operasjonalisering forutsetter ledelse av nøkkelindikatorer og balansert målstyring som kan måle resultatene og gi oss indikasjoner for endringer. Vi utfører det vi blir målt på og måleinstrumentene er en forutsetning for å kunne iverksette enhver strategi.
  4. Formålet med all ledelse er utførelsen: å levere prosjektet med riktig kvalitet til riktig tid og til riktig kostnad. Når kundens opplevelse av en tjeneste er større enn forventningen, opplever kunden kvalitet. Det er de som leverer til kunden som har en unik kunnskap om hva kunden vil ha, og som kan gi tilbakemeldinger om fremtidens muligheter.

God ledelse er dermed både top-down - retning og kontroll - sideveis - team og prosjekt - og bottom-up - å lede sine ledere.

Referanse:

Artikkelen er publisert som gjestekommentar ledelse i Dagens Næringsliv 19. april 2011.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på