Lærelyst i skolealderen er en fellesnevner for fremtidige lederemner, skriver professor Bård Kuvaas ved Handelshøyskolen BI.

KOMMENTAR: Bård Kuvaas om ledelse

Å være leder kan være en tøff jobb, og mange er bekymret for at flinke studenter vil velge andre karrierer.

Samtidig er det ikke sikkert at det å gjøre lederjobber mer fristende og mindre belastende, er det viktigste for å sikre fremtidig lederrekruttering.

Data fra et forskningsprosjekt som har fulgt nyfødte fra 1979 og frem til i dag viser at indre skolemotivasjon som barn (9-10 år) og ungdom (13-17 år) er utslagsgivende for den indre motivasjonen til å lede som 29-åring.

Intelligensnivået (iq) i ungdomsalder hadde derimot ingen betydning.

Motivert til å lede

Indre motivasjon til å lede gjelder i hvilken grad man liker å lede andre og hvorvidt man ønsker å lede uavhengig av fordeler og ulemper knyttet til det å lede.

Indre skolemotivasjon omhandler det å lære for læringens skyld, være nysgjerrig og mestringsorientert, og det å like nye og utfordrende oppgaver.

Teorien er at dette er en form for motivasjon som er spesielt nyttig for lederoppgaver. I tillegg hadde de samme forskerne tidligere funnet at elever med høy indre skolemotivasjon var engasjert i flere lederaktiviteter på og utenfor skolen.

Skap mestringsopplevelser

Dersom vi ønsker å motivere barn og unge til å ønske å lede, bør vi med andre ord stimulere deres indre motivasjon for å lære. Det gjør vi ved å gi dem mestringsopplevelser og ved å fremheve lærdommens egenverdi.

Samtidig må vi dempe den ytre læringsmotivasjonen, den som kommer av å lære for å blidgjøre foreldre eller skole, for å unngå straff eller for å oppnå fordeler som for eksempel gode karakterer eller en tusenlapp for en god eksamen.

Læringens egenverdi

Dette er ingen enkel oppgave. Vi skal altså ikke bare vært opptatt av at barna lærer, men også av hvorfor de gjør det. Tendensen til overdreven testbruk i skolen gjør det heller ikke noe enklere for oss som foreldre.

En annen grunn til å dempe den ytre læringsmotivasjon er at den gir dårligere læringsutbytte. I en studie av 740 elever fra 54 klasser fant forskerne at jo mer ytre motivert elevene var til å lese i fjerde klasse, jo svakere leseferdigheter hadde de i sjette klasse.

Indre motivasjon for å lese i fjerde klasse gjorde at elevene leste mer, som igjen resulterte i bedre leseferdigheter i sjette klasse.

Indre motivasjon er også den beste formen for jobbmotivasjon og indre motiverte medarbeidere lever bedre arbeidsprestasjoner. Ytre motivasjon kan derimot være direkte skadelig.

Indre motivasjon slår knockout på ytre motivasjon

Medarbeidere som er ytre motiverte i jobbsammenheng er typisk motivert av muligheten til å tjene gode penger og å oppnå status og prestisje.

En studie fra Belgia viste at medarbeidere med en ytre motivasjonsorientering til jobben har mindre positive opplevelser enn andre i form av lavere jobbtilfredshet, lavere livslykke og tilfredshet med livet, samt at de var mindre dedikerte og engasjerte.

I tillegg hadde de sterkere negative opplevelser enn andre i form av høyere emosjonell utmattelse, større ønske om å slutte i jobben og sterkere opplevelser av konflikt mellom jobb og familie.

At indre motivasjon slår knockout på ytre motivasjon når det gjelder prestasjoner i skole- og jobbsammenheng og ønsket om å lede andre har ingenting med et naivt og altfor positivt menneskesyn å gjøre.

Javisst er det hyggelig, men det er også et vitenskapelig godt dokumentert funn.

Referanser:

  • Becker et al (2010): Intrinsic and extrinsic reading motivation as predictors of reading literacy: A longitudinal study. Journal of Educational Psychology, 102(4), 773-785.
  • Gottfried et al. (2011): Motivational roots of leadership: A longitudinal study from childhood through adulthood.The Leadership Quarterly.
  • Vansteenkiste et al A. (2007): On the relations among work value orientations, psychological need satisfaction and job outcomes: A self-determination theory approach. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 80(2), 251-277.

Artikkelen til Bård Kuvaas er publisert som gjestekommentar Ledelse i Dagens Næringsliv 7. juni 2011.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på