Stor økonomisk usikkerhet i USA og Europa taler for at det er klokt av Norges Bank å utsette en eventuell renteøkning til september, mener professor Hilde C. Bjørnland ved BI.

EKSPERTRÅD: Hilde C. Bjørnland gir renteråd til Norges Bank

Mye går bra i norsk økonomi. Så bra at innenlandske forhold peker i retning av en ny renteøkning når Norges Bank holder rentemøte onsdag 10. august 2011.

Men det er kraftig økonomisk ruskevær både i USA og i mange av de europeiske landene.

Fare for nedtur

- Internasjonal økonomi har forverret seg i sommer, særlig i USA. Børsene har falt kraftig. Det er nå stor usikkerhet om vi får en ny global nedtur i økonomien, fremholder professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI.

Bjørnland anbefaler derfor Norges Bank og utsette en eventuell rentehevning til neste rentemøte i september.

- Norges Bank kan tillate seg å fordøye tallene noe mer, sier professor Hilde C. Bjørnland.

Hilde C. Bjørnland er en av fem anerkjente økonomer som deltar i Dagens Næringslivs rentepanel. I forkant av hvert rentemøte gir de råd til Norges Bank om hvor høy renten bør være. Rådene er basert på beste faglige skjønn og ikke en spådom for rentebeslutningen.

Styringsrenten er i dag 2,25 prosent, og ble satt opp med 0,25 prosentpoeng i sentralbankens rentemøte i mai 2011.

Referanse:

Artikkelen baserer seg på renteråd fra Hilde C. Bjørnland i Dagens Næringsliv 9. august 2011.

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på