Facebook har hittil overlevd alle spådommer om snarlig død. Slik vil det nok også fortsette, spår professor Tor W. Andreassen ved BI.

KRONIKK: Tor W. Andreassen om sosiale medier

Tidligere har jeg uttalt at jeg tror vi står ovenfor en ny dot-com boble. Forskning vi har gjort har påpekt paradokset med den store pågangen av brukere til sosiale medier (Twitter, Facebook, LinkdIn, Youtube, etc.), og deres lave kundetilfredshet.

Vi har forklart tilstrømningen av nye brukere med nettverkseffekten (når alle andre er et sted, må jeg være der og for ikke å være utenfor det sosiale nettverket) og den lave tilfredsheten med «one size fits all» problematikken (kundetilpassede og skreddersydde løsninger gir alltid høyere tilfredshet).

Vår spådom har vært at andre bedre og mer kundesegmenttilpassede løsninger lett ville kunne stjele nåværende løsningers kunder.

Facebook knytter tråder med brukerne

Hva gjelder Facebook, har jeg nå begynt å tvile på denne spådommen. De har pr dato en antatt aktiv brukerbase (brukere som har logget inn i løpet av de siste 30 dagene) på omtrent 750 millioner. Før årets slutt kan de ha nådd 1 milliard aktive brukere.

Facebooks mange innovasjoner (for eksempel tjenestene Places og Shopping) tyder på at deres strategi er å knytte mange tråder mellom seg og sine brukere. Det er dette siste som har fått meg til å tvile på om Facebook vil bli truet av en annen aktør.

Innen relasjonsforskningen snakker vi om byttekostnader (reelle eller følte kostnader ved å bytte til en annen leverandør) som stabiliserende på relasjoner. I hverdagslivet vil de fleste kjenne dette som en følelse av bryderi med å skifte. Det er først ved stor misnøye eller at man står ovenfor et betydelig bedre alternativ at man vil vurdere å bytte.

Et annet fenomen som spiller inn er kundenes investeringer i produktet (finansielle, emosjonelle, eller kunnskapsmessige), som ved et bytte av leverandør mister sin verdi. I sum gjør disse to effektene at man ofte blir værende i en relasjon til tross for at kundetilfredsheten er svært lav.

Facebook ulike tiltak skaper begge disse effektene. På grunn av sin aktive bruk, vil tanken på å avskrive alle investeringer i relasjonen og begynne på nytt et annet sted gradvis bli mer og mer ubehagelig for brukerne av nettstedet. Kundeavgangen vil dermed være lav.

Dette kom klart frem for en rekke «harde» brukere av MySpace, som lange håpet at nettstedet kulle bli revitalisert og at gamle høyder skulle vinnes igjen. Men for MySpace ble Facebook deres dødsbane. I dag er det nærmest politisk ukorrekt å være på MySpace, både som privatperson og som bedrift. Om man er der, hvilket bedre bevis har man på at man er lite à jour på hva som skjer?

Setter standarden

Jeg mener nå at Facebook står nærme sitt «tipping point», hvor de opplever en selvforsterkende effekt i form av at de blir en standardløsning - en bransjestandard.

Sånn sett kan det være at Facebook følger samme utviklingsbane som Amazon: i tillegg til å levere egne tjenester blir de også en teknologiplattform for andre tjenester (for eksempel Cloud computing) og tilbydere (Amazon drifter nettbutikken for en rekke virksomheter).

Facebook vil da etablere flere inntektsstrømmer enn bare reklame fra egne hjemmesider. I dette perspektivet kan en verdifastsetting av Facebook på mellom 50 til 100 milliarder USD ikke være urealistisk.

Plattform for sosiale medier

I sum har vi da at Facebook på grunn av sine mange brukere, nettverkseffekten og utvikling av nye tjenester blir en plattform - et operativsystem innen sosiale medier. Dette gir grunnlag for en rekke ulike inntektskilder.

Driftsmessig betyr dette er at Facebook kan spre sine it-innovasjoner og investeringer på flere brukere, og dermed oppnå skalafordeler i drift -noe som er sterkt forklarende på Amazons lønnsomhet.

Dette gjør at jeg nå lener mot at Facebook ikke er en døgnflue, men noe vi må regne med fremover - dog i en annen form enn hva vi i dag kjenner dem. På samme måte som Amazon er så mye mer enn bokhandler på nettet.

Referanse:

Artikkelen er publisert som kronikk i Dagens Næringslivs Etter Børs-seksjon 8. juli 2011 med tittelen "Er kommet for å bli".

 

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på