Kvinner gjør en forskjell i styrerommet. Ikke på grunn av de er kvinner, men fordi de tar med seg andre verdier og erfaringer inn i styrearbeidet, viser prisbelønt studie fra BI.

BI FORSKNING: Kvinner i styrene

Det er nok av stereotypiske oppfatninger av hvordan menn og kvinner opptrer i styrerommet.

Det manglet ikke på advarsler da Norge som første land i verden i 2006 gjennom lov bestemte at det skulle være minst 40 prosent av både kvinner og menn i styrene i allmennaksjeselskapene (ASA).

Stereotypier kan ha stor kraft, og det var ikke slik at alle applauderte kvinnetoget inn i styrerommene. I enkelte styrer er nye kvinnemedlemmer blitt tatt i mot og behandlet som kvinner, og underforstått ikke fullt ut likeverdige styremedlemmer. 

– Når kjønnsstereotypier brukes i styresammenheng, vil det begrense kvinnenes  bidrag i beslutningstakingen, fremholder professor Morten Huse ved Handelshøyskolen BI på bakgrunn av en omfattende studie i norske bedriftsstyrer.

Resultatene av studien er publisert i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet European Management Review, og er tildelt pris for tidsskriftets beste artikkel I 2010, ”EMR Best Paper Award 2010”.  

Bedre beslutninger

Huse har sammen med forskeren Sabina Nielsen ved Copenhagen Business School intervjuet 392 styremedlemmer i 120 norske bedrifter som alle hadde kvinner representert i styret. 

Styrene i de undersøkte virksomhetene hadde i gjennomsnitt 6,8 styremedlemmer. Kvinneandelen var i gjennomsnitt 28 prosent. Antallet kvinner i de enkelte styrer varierte fra 1 til 5.

Studien viser at kvinner har bidratt til å berike beslutningsprosessene i de undersøkte styrene. Forskerne finner at styrekvinner bidrar til å løfte styrets strategiske fokus gjennom å sette preg på beslutningsprosessene i styret.

Kvinnebidraget skyldes ikke kjønn i seg selv, men det faktum at de bringer med seg andre verdier og profesjonelle erfaringer inn i styrearbeidet. 

– For at kvinner skal bli en verdifull ressurs for styret, er det viktig å se etter kandidater som tar med seg verdier og profesjonell erfaring som tilfører styret en ny dimensjon, sier Huse. BI-professoren har gjennom flere år har forsket på effekten av at vi har fått flere kvinner inn i styrerommene.

Stereotypier i styrene

Styreforskerne finner at kvinners muligheter til å bidra aktivt i styrearbeidet, begrenses i miljøer der stereotypiene om kvinner og menn får fritt spillerom.

Ifølge Morten Huse vil det være forretningsmessig smart å la stereotypiene falle, og legge til rette for at økt mangfold omsettes i økt verdiskaping.

Referanse:

Sabina Nielsen og Morten Huse (2010). ”Womens’ contribution to board decision-making and strategic involvement: The role of equality perceptions” European Management Review 7: 16-29 (sammendrag).  Artikkelen er tildelt pris for tidsskriftets beste artikkel I 2010, ”EMR Best Paper Award 2010”.

Formidlingsartikkelen er publisert  nettavisen forskning.no 19. juli 2011.

Si din mening:

Send gjerne dine spørsmål og kommentarer til denne artikkelen på E-post til forskning@bi.no

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på