Kvinner gjør en forskjell i styrerommet. Ikke på grunn av de er kvinner, men fordi de tar med seg andre verdier og erfaringer inn i styrearbeidet, viser prisbelønt studie fra BI.

BI FORSKNING: Kvinner i styrene

Det er nok av stereotypiske oppfatninger av hvordan menn og kvinner opptrer i styrerommet.

Det manglet ikke på advarsler da Norge som første land i verden i 2006 gjennom lov bestemte at det skulle være minst 40 prosent av både kvinner og menn i styrene i allmennaksjeselskapene (ASA).

Stereotypier kan ha stor kraft, og det var ikke slik at alle applauderte kvinnetoget inn i styrerommene. I enkelte styrer er nye kvinnemedlemmer blitt tatt i mot og behandlet som kvinner, og underforstått ikke fullt ut likeverdige styremedlemmer. 

– Når kjønnsstereotypier brukes i styresammenheng, vil det begrense kvinnenes  bidrag i beslutningstakingen, fremholder professor Morten Huse ved Handelshøyskolen BI på bakgrunn av en omfattende studie i norske bedriftsstyrer.

Resultatene av studien er publisert i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet European Management Review, og er tildelt pris for tidsskriftets beste artikkel I 2010, ”EMR Best Paper Award 2010”.  

Bedre beslutninger

Huse har sammen med forskeren Sabina Nielsen ved Copenhagen Business School intervjuet 392 styremedlemmer i 120 norske bedrifter som alle hadde kvinner representert i styret. 

Styrene i de undersøkte virksomhetene hadde i gjennomsnitt 6,8 styremedlemmer. Kvinneandelen var i gjennomsnitt 28 prosent. Antallet kvinner i de enkelte styrer varierte fra 1 til 5.

Studien viser at kvinner har bidratt til å berike beslutningsprosessene i de undersøkte styrene. Forskerne finner at styrekvinner bidrar til å løfte styrets strategiske fokus gjennom å sette preg på beslutningsprosessene i styret.

Kvinnebidraget skyldes ikke kjønn i seg selv, men det faktum at de bringer med seg andre verdier og profesjonelle erfaringer inn i styrearbeidet. 

– For at kvinner skal bli en verdifull ressurs for styret, er det viktig å se etter kandidater som tar med seg verdier og profesjonell erfaring som tilfører styret en ny dimensjon, sier Huse. BI-professoren har gjennom flere år har forsket på effekten av at vi har fått flere kvinner inn i styrerommene.

Stereotypier i styrene

Styreforskerne finner at kvinners muligheter til å bidra aktivt i styrearbeidet, begrenses i miljøer der stereotypiene om kvinner og menn får fritt spillerom.

Ifølge Morten Huse vil det være forretningsmessig smart å la stereotypiene falle, og legge til rette for at økt mangfold omsettes i økt verdiskaping.

Referanse:

Sabina Nielsen og Morten Huse (2010). ”Womens’ contribution to board decision-making and strategic involvement: The role of equality perceptions” European Management Review 7: 16-29 (sammendrag).  Artikkelen er tildelt pris for tidsskriftets beste artikkel I 2010, ”EMR Best Paper Award 2010”.

Formidlingsartikkelen er publisert  nettavisen forskning.no 19. juli 2011.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på