Professor Morten Huse ved Handelshøyskolen BI er tildelt en internasjonal forskningspris for en studie av om økt kvinneandel i bedriftsstyrene har endret styrearbeidet.

BI FORSKNING: Prisbelønt studie av styrekvinner

Morten Huse er tildelt prisen ”Best Paper Award 2010” for beste forskningsartikkel i det vitenskapelige tidsskriftet  European Management Review i 2010.

Prisen tildeles for forskningsartikkelen ”Womens’ contribution to board decision-making and strategic involvement: The role of equality perceptions” som Morten Huse har skrevet sammen med forskeren Sabina Nielsen ved Copenhagen Business School.

Juryen fremhever bruk av unike data fra Norge til å belyse et tema som står høyt på den internasjonale dagsorden.

Huse og Nielsen har i studien intervjuet 392 styremedlemmer i 120 norske bedrifter som alle hadde kvinner representert i styret. 

Studien konkluderer med at kvinner gjør en forskjell i styret, men ikke fordi de er kvinner.

Økt kvinneandel bidrar til å løfte styrets strategiske fokus. Styrekvinnene har bidratt til å endre beslutningsprosessene i styret slik at de i større grad handler om virksomhetens strategiske agenda.

Ny dimensjon i styret

Kvinnebidraget skyldes ikke kjønn i seg selv, men det faktum at de bringer med seg andre verdier og profesjonelle erfaringer inn i styrearbeidet.

– For at kvinner skal bli en verdifull ressurs for styret, er det viktig å se etter kandidater som tar med seg verdier og profesjonell erfaring som tilfører styret en ny dimensjon, sier Huse.

BI-professoren har gjennom flere år har forsket på effekten av at vi har fått flere kvinner inn i styrerommene.

Styreforskerne finner at kvinners muligheter til å bidra aktivt i styrearbeidet, begrenses i miljøer der stereotypiene om kvinner og menn får fritt spillerom. Blir du sett på som en kvinne, får du mindre gjennomslag enn om du blir tatt i mot som et nytt kompetent styremedlem.

Ifølge Morten Huse vil det være forretningsmessig smart å la stereotypier om kvinner og menn falle, og legge til rette for at økt mangfold omsettes i økt verdiskaping.

Referanse:

Sabina Nielsen og Morten Huse (2010). ”Womens’ contribution to board decision-making and strategic involvement: The role of equality perceptions” European Management Review 7: 16-29.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på