Professor Morten Huse ved Handelshøyskolen BI er tildelt en internasjonal forskningspris for en studie av om økt kvinneandel i bedriftsstyrene har endret styrearbeidet.

BI FORSKNING: Prisbelønt studie av styrekvinner

Morten Huse er tildelt prisen ”Best Paper Award 2010” for beste forskningsartikkel i det vitenskapelige tidsskriftet  European Management Review i 2010.

Prisen tildeles for forskningsartikkelen ”Womens’ contribution to board decision-making and strategic involvement: The role of equality perceptions” som Morten Huse har skrevet sammen med forskeren Sabina Nielsen ved Copenhagen Business School.

Juryen fremhever bruk av unike data fra Norge til å belyse et tema som står høyt på den internasjonale dagsorden.

Huse og Nielsen har i studien intervjuet 392 styremedlemmer i 120 norske bedrifter som alle hadde kvinner representert i styret. 

Studien konkluderer med at kvinner gjør en forskjell i styret, men ikke fordi de er kvinner.

Økt kvinneandel bidrar til å løfte styrets strategiske fokus. Styrekvinnene har bidratt til å endre beslutningsprosessene i styret slik at de i større grad handler om virksomhetens strategiske agenda.

Ny dimensjon i styret

Kvinnebidraget skyldes ikke kjønn i seg selv, men det faktum at de bringer med seg andre verdier og profesjonelle erfaringer inn i styrearbeidet.

– For at kvinner skal bli en verdifull ressurs for styret, er det viktig å se etter kandidater som tar med seg verdier og profesjonell erfaring som tilfører styret en ny dimensjon, sier Huse.

BI-professoren har gjennom flere år har forsket på effekten av at vi har fått flere kvinner inn i styrerommene.

Styreforskerne finner at kvinners muligheter til å bidra aktivt i styrearbeidet, begrenses i miljøer der stereotypiene om kvinner og menn får fritt spillerom. Blir du sett på som en kvinne, får du mindre gjennomslag enn om du blir tatt i mot som et nytt kompetent styremedlem.

Ifølge Morten Huse vil det være forretningsmessig smart å la stereotypier om kvinner og menn falle, og legge til rette for at økt mangfold omsettes i økt verdiskaping.

Referanse:

Sabina Nielsen og Morten Huse (2010). ”Womens’ contribution to board decision-making and strategic involvement: The role of equality perceptions” European Management Review 7: 16-29.

Si din mening:

Send gjerne dine kommentarer og synspunkter på denne artikkelen til forskning@bi.no

Spørsmål til artikkelen? Andre ting? Kontakt BI Business Review

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på