-

- Rock’n Roll ledelse skaper engasjement, innovasjon, vekst og klingende mynt, hevder professor Øyvind Martinsen ved Handelshøyskolen BI. Om du er en tradisjonell dirigerende leder, bør du vurdere å skifte stil.

BI FORSKNING: Metaforer på ledelse

Det finnes tallrike oppskrifter på hva som er god og effektiv ledelse. Og det finnes nok enda flere myter og oppfatninger om hva som er den mest effektive form for ledelse.

Professor Øyvind Martinsen ved Handelshøyskolen BI er en av Norges fremste forskere og eksperter på ledelse, ledere og lederskap.

I sin tiltredelsesforelesning som professor ved BI tok han i bruk ulike musikksjangere som metafor for å beskrive den optimale ledelse for å fremme indre motivasjon, engasjement og kreativitet.

Martinsen har gått grundig til verks for å identifisere hvilke musikkformer som egner seg best som metafor på ledelse for å stimulere kreativitet og lønnsomhet: Klassisk, jazz eller rock?

Tradisjonell, dirigerende ledelse

Professoren setter på gang et musikkspor fra et symfoniorkester. Musikken er utvilsomt vakker, og appellerer til følelsene.

Dirigenten står foran orkesteret og dirigerer. Grupper av musikere og solister spiller i henhold til dirigentens signaler. Dirigenten har kontrollen og mottar hovedæren når applausen fra publikum runger.

- Tradisjonell, dirigerende ledelse kan skape effektivt samspill når alle sider ved arbeidsoppgavene er velkjente og selvstendig tenkning ikke er sentralt, fremholder Martinsen.

Derimot er en slik form for ledelse antakelig lite egnet i situasjoner hvor notene må skrives før de kan spilles, fremholder professoren.

Improviserende ledelse

Ledere vil ofte befinner seg i situasjoner der de er nødt til å improvisere. Jazz brukes ofte som et bilde på at ledere må lære seg kunsten å improvisere. Her finnes det endog konsulenter i lederutvikling som bruker jazz som et sentralt element i kursopplegget.

– Jazz egner seg antakelig godt som  metafor i spesielle situasjoner som krever svært høy kreativitet. Jazz-leadership har nok likevel for lite struktur med tanke på hverdagskreativiteten, mener Martinsen.

Ifølge BI-professoren har jazz-ledelse  for liten kommersiell orientering og litt for lite nedslagsfelt til å lykkes helt. Andre områder enn improvisasjon er viktigere i det daglige.

Rock-n Roll ledelse engasjerer

Rock’n Roll er kanskje ikke er så høyverdig som klassisk musikk og jazz, men det er musikk som engasjerer svært mange. Musikkformen oppstod omtrent samtidig med oppstart av moderne ledelsesforskning.

Rock’n Roll dreier seg om hva folk tror på eller om deres følelsesmessige engasjement. Rock’n Roll gir og skaper engasjement.

-  Rock’n Roll  som metafor for ledelse handler om  nytenkning og inspirasjon med utgangspunkt i følelser og verdier. God Rock’n Roll er vellykket kommers og inspirasjon i skjønn forening, hevder professor Øyvind Martinsen.

Rock’roll ledelse trenger ikke å ”følge boka”, men være tro mot etablerte prinsipper. Rock’n Roll ledelse innebærer stor frihet for den enkelte. Opplevelse av autonomi og muligheter for selvledelse er gode strategier for å øke prestasjoner og å ivareta jobbtilfredshet.

Rock'n'Roll på jobben

Her er tre kjennetegn på Rock’n Roll leadership overført til ledelse på jobben:

  • Nytenkende, visjonær, verdiorientert og inspirerende ledelse.
  • Oppgave, mål- og resultatorientering.
  • Støtte, utviklings- og samarbeidsorientering.

- Rock’n Roll ledelse er visjonsorientert ledelse gir engasjement og optimisme, fastslår Martinsen-

Forskning på ledelse dokumenterer at visjonær og utviklende ledelse skaper retning, forståelse og engasjement for retningen. Dette skaper også gode resultater i form av klingende mynt i kassen.

Slik blir du en Rock’n Roll Leder

Så kan vi spørre oss om ledere som er henfalne til Klassisk ledelse lære seg Rock’n Roll ledelse? Kan ledere klare å skifte stil?

- Lederutvikling er ikke enkelt. Ledere må radikalt skifte fokus og rytme. Det krever både selvforståelse, nysgjerrighet og endringsvillighet. Men med vilje, dedikasjon og refleksjon kan det gå, svarer Martinsen.

Ledelsesprofessoren gir tre råd på veien:

  • 1. Skap engasjement og indre motivasjon gjennom å fokusere på mening, verdier og følelser.
  • 2. Kanaliser denne energien i retning av nytenkning og forbedringer.
  • 3. Støtt de som gjør jobben på gunstige måter.

Referanse:

Artikkelen baserer seg på Øyvind Martinsens tiltredelsesforelesning som professor ved Handelshøyskolen BI 21. oktober 2011: ”Rock’n Roll Leadership”.

 

Tekst: Audun Farbrot, fagsjef forskningskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på