Forskning

Institutt for retts­vitenskap og styring

Institutt for rettsvitenskap og styring har et av Norges største akademiske fagmiljøer innen forretningsjus, skatterett, arbeidsrett og økonomisk historie, samt et sterkt fagmiljø innen bedriftenes samfunnsansvar, klimastrategier og politisk økonomi.

Årsmeldinger 2017

Årsmeldinger 2016

Årsmeldinger 2015

Årsmeldinger 2014

Tidligere årsmeldinger