Forskning

Institutt for Kommunikasjon og kultur

Vårt institutt fokuserer på ledelse i kommunikasjon, kultur og utdanning. Ekspertteamet vårt utgjør en av landets største institusjoner innenfor disse områdene.

Kursporteføljen vår inkluderer tre av BIs egne bachelorstudier: Kommunikasjonsledelse og Creative Industries Management, samt et nytt studium i Digital kommunikasjon og markedsføring med oppstart høsten 2019, I tillegg tilbyr instituttet ni program på Executive Master of Mangement. Vårt institutt tilbyr innsiktsfull og forskningsbasert undervisning gjennom alle våre kurs for å gi en engasjerende læringsopplevelse. En tredel av vårt personale på 45 akademikere har multinasjonal bakgrunn, noe som danner grunnlaget for god interaksjon mellom internasjonale og nasjonale perspektiver i undervisning og forskning.

Instituttet har ansvar for undervisning og forskning innenfor PR og virksomhetskommunikasjon, Creative Industries Management og interkulturell kommunikasjon.

Gillian Warner-Søderholm

Instituttleder Institutt for kommunikasjon og kultur +4746410697

Kontakt

Silje Engeseth
Administrasjonssjef

E-mail: silje.engeseth@bi.no
Telefon: 464 10 150

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Vår profil

I dagens globaliserte verden trenger ledere å utvikle en forståelse for kommunikasjonsmønstre og kulturell praksis som former deres organisasjoner og interpersonlige nettverk – i både tradisjonelle, digitale og nye medier. For å møte dette behovet tilbyr vårt institutt teoretisk og praktisk grunnlag og kritiske perspektiver for å kunne bygge vellykkede humane og organisatoriske forhold. Det er skreddersydde ledelsesstudier for en global kontekst med hovedfokus på et av tre følgende områder:

Vår forskning og undervisning innen kommunikasjonsledelse fokuserer på kommunikasjon i organisasjoner, PR, og interkulturell kommunikasjon i digitale, globale, og nye medieområder. For mer informasjon, se våre nettsider for senter for virksomhetskommunikasjon og Nordisk senter for virksomhet og samfunn.

Vår forskning og undervisning innen kulturledelse fokuserer på kunnskap innen media og kreative industrier, i tillegg til digitalisering av kunstbransjen. Kritisk tenkning innen kulturpolitikk og kjønnsegalitære kulturer er også viktige forskningsområder for våre aktører. For mer informasjon, se nettsiden Centre for Creative Industries.

Vår forskning og undervisning innen skoleledelse fokuserer på å evaluere og utvikle måter for å styrke undervisningssystemet på alle nivåer. Våre ledelsesstudier er utviklet for å øke gjensidige læringsutbytte gjennom effektiv skoleledelse.

Aktiviteter

Kalender

 • Mandag 19. August 2019 - Det danske finansdepartementet

  Ide Katrine Birkland deltar i dansk panel

  Førsteamanuensis Ide Katrine Birkeland er i uke 35/2019 i Det danske finansdepartementet hvor hun sitter i et rådgivningspanel som skal bidra til utviklingen av et lederevalueringsverktøy som skal…

 • Lørdag 17. August 2019 - klassekampen,no

  Kunstdonorer i hardt vær

  Det internasjonale kunstfeltet er i ferd med å kutte sine bånd til rike filantroper. Det nye begrepet er «giftige donasjoner». Anne-Britt Gran er professor ved handelshøyskolen BI og har blant annet…

 • Torsdag 15. August 2019 - Kapital

  Norske toppledere i Cæsars klasserom

  Det eksisterer tilsynelatende en fortelling i vår tids styrerom - en fortelling om perfekt ledelse. Satt på spissen er denne gjerne formularbasert og illustrert med fire rubrikker på et ark…

 • Tirsdag 13. August 2019 - utdanningsnytt.no

  Senter for innovasjon i utdanning på Arendalsuka

  Førsteamanuensis Ratib Lekhal fra Handelshøyskolen BI har forsket på barnehager og var leder av debatten om kvalitet i norske barnehager. Jeg vet at det ikke er lik kvalitet på alle barnehager, det…

Magasin

Communication for leaders

Communication for leaders er et formidlingsmagasin fra Institutt for kommunikasjon og kultur og Senter for virksomhetskommunikasjon ved BI. Magasinet presenterer ny forskning og faglig innsikt fra Norges ledende fagmiljø innen kommunikasjon.

Tilknyttede forskningssentre