Forskning

Institutt for Kommunikasjon og kultur

Vårt institutt fokuserer på ledelse i kommunikasjon, kultur og utdanning. Ekspertteamet vårt utgjør en av landets største institusjoner innenfor disse områdene.

Kursporteføljen vår inkluderer to av BIs egne bachelorstudier PR og Markedskommunikasjon og Kultur og Ledelse, i tillegg til ni Executive Master of Mangement studier. Vårt institutt tilbyr innsiktsfull og forskningsbasert undervisning gjennom alle våre kurs for å gi en engasjerende læringsopplevelse. En tredel av vårt personale på 45 akademikere har multinasjonal bakgrunn, noe som danner grunnlagt for god interaksjon mellom internasjonale og nasjonale perspektiver i undervisning og forsking.

Instituttet har ansvar for undervisning og forskning innenfor PR og virksomhetskommunikasjon, kultur og ledelse og interkulturell kommunikasjon.

Instituttleder, Førsteamanuensis

Gillian Warner-Søderholm

Forskning og fagressurser Institutt for kommunikasjon og kultur

Kontakt

Silje Engeseth
Administrasjonssjef

Telefon: 464 10 150
E-post: silje.engseth@bi.no

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: +47 46 41 00 00

Vår profil

I dagens globaliserte verden trenger ledere å utvikle en forståelse for kommunikasjonsmønstre og kulturell praksis som former deres organisasjoner og interpersonlige nettverk – i både tradisjonelle, digitale og nye medier. For å møte dette behovet tilbyr vårt institutt teoretisk og praktisk grunnlag og kritiske perspektiver for å kunne bygge vellykkede humane og organisatoriske forhold. Det er skreddersydde ledelsesstudier for en global kontekst med hovedfokus på et av tre følgende områder:

Vår forskning og undervisning innen kommunikasjonsledelse fokuserer på kommunikasjon i organisasjoner, PR, og interkulturell kommunikasjon i digitale, globale, og nye medieområder. For mer informasjon, se våre nettsider for senter for virksomhetskommunikasjon og Nordisk senter for virksomhet og samfunn.

Vår forskning og undervisning innen kulturledelse fokuserer på kunnskap innen media og kreative industrier, i tillegg til digitalisering av kunstbransjen. Kritisk tenkning innen kulturpolitikk og kjønnsegalitære kulturer er også viktige forskningsområder for våre aktører. For mer informasjon, se nettsiden Centre for Creative Industries.

Vår forskning og undervisning innen skoleledelse fokuserer på å evaluere og utvikle måter for å styrke undervisningssystemet på alle nivåer. Våre ledelsesstudier er utviklet for å øke gjensidige læringsutbytte gjennom effektiv skoleledelse.

 • 11. Januar 2017 - Budstikka

  Advarer mot kopiering av nett-mat

  BI-forsker Peder I. Furseth mener nye dagligvareaktører på nett må være originale dersom de skal klare å vinne frem.

 • 20. Desember 2016 - Dagens Perspektiv

  Det må luftes og ryddes i hele bransjen

  Rådgiverbransjen som driver med «strategisk kommunikasjon» preges av uklare begreper og intetsigende stillingstitler, mener Tor Bang ved BI.

 • 16. Desember 2016 - Ukeavisen Ledelse

  Hva ledere kan lære av kong Haakons nei

  Høyskolelektor II: Steinar Bjartveit: Med uttalelse til Ukeavisen Ledelse om hva ledere kan lære av Haakons "nei".

 • 14. Desember 2016 - Dagsavisen

  Mennesketidas myke museum

  Professor Sigrid Røyseng: Referert til i Dagsavisen i forbindelse om det som er skrevet om norsk samtidsdans.

Magasin

Communication for leaders

Communication for leaders er et formidlingsmagasin fra Institutt for kommunikasjon og kultur og Senter for virksomhetskommunikasjon ved BI. Magasinet presenterer ny forskning og faglig innsikt fra Norges ledende fagmiljø innen kommunikasjon.

Tilknyttede forskningssentre