Forskning

Institutt for Kommunikasjon og kultur

Vårt institutt fokuserer på ledelse i kommunikasjon, kultur og utdanning. Ekspertteamet vårt utgjør en av landets største institusjoner innenfor disse områdene.

Kursporteføljen vår inkluderer to av BIs egne bachelorstudier: PR og Markedskommunikasjon og Creative Industries Management, i tillegg til ni program på Executive Master of Mangement. Vårt institutt tilbyr innsiktsfull og forskningsbasert undervisning gjennom alle våre kurs for å gi en engasjerende læringsopplevelse. En tredel av vårt personale på 45 akademikere har multinasjonal bakgrunn, noe som danner grunnlaget for god interaksjon mellom internasjonale og nasjonale perspektiver i undervisning og forskning.

Instituttet har ansvar for undervisning og forskning innenfor PR og virksomhetskommunikasjon, Creative Industries Management og interkulturell kommunikasjon.

Instituttleder, Førsteamanuensis

Gillian Warner-Søderholm

Institutt for kommunikasjon og kultur

Kontakt

Silje Engeseth
Administrasjonssjef

E-mail: silje.engseth@bi.no
Telefon: 464 10 150

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Vår profil

I dagens globaliserte verden trenger ledere å utvikle en forståelse for kommunikasjonsmønstre og kulturell praksis som former deres organisasjoner og interpersonlige nettverk – i både tradisjonelle, digitale og nye medier. For å møte dette behovet tilbyr vårt institutt teoretisk og praktisk grunnlag og kritiske perspektiver for å kunne bygge vellykkede humane og organisatoriske forhold. Det er skreddersydde ledelsesstudier for en global kontekst med hovedfokus på et av tre følgende områder:

Vår forskning og undervisning innen kommunikasjonsledelse fokuserer på kommunikasjon i organisasjoner, PR, og interkulturell kommunikasjon i digitale, globale, og nye medieområder. For mer informasjon, se våre nettsider for senter for virksomhetskommunikasjon og Nordisk senter for virksomhet og samfunn.

Vår forskning og undervisning innen kulturledelse fokuserer på kunnskap innen media og kreative industrier, i tillegg til digitalisering av kunstbransjen. Kritisk tenkning innen kulturpolitikk og kjønnsegalitære kulturer er også viktige forskningsområder for våre aktører. For mer informasjon, se nettsiden Centre for Creative Industries.

Vår forskning og undervisning innen skoleledelse fokuserer på å evaluere og utvikle måter for å styrke undervisningssystemet på alle nivåer. Våre ledelsesstudier er utviklet for å øke gjensidige læringsutbytte gjennom effektiv skoleledelse.

Aktiviteter

Kalender

Ingen aktiviteter i denne tidsperioden.

 • Fredag 16. Mars 2018 - Dagens Næringsliv

  Bedre ledelse med matematiske modeller?

  Tor Grennes, professor emeritus i internasjonal ledelse ved Handelshøyskolen BI, mener samfunnsøkonomiske modeller ikke er det som trengs for å bedre ledelsesforskere.

 • Fredag 16. Mars 2018 - Dagens Næringsliv

  Arbeidsgiverne bør føre yrkesfagene

  Johan From og Hans Bonesrønning, begge professorer ved Handelshøyskolen BI og tilknyttet Senter for innovasjon i utdannelse, mener at det trengs store strukturelle endringer av yrkesutdannelsen.

 • Fredag 16. Mars 2018 - Morgenbladet

  Gamle unoter igjen

  Med plagiatskandalen rundt Henrik Langelands bok om Aker er sakprosaens etterrettelighet igjen på dagsordenen. Innad i det historiske fagmiljøet blir i hvert fall avvikende kildeløsninger raskt…

 • Torsdag 15. Mars 2018 - Kommunal Rapport

  Vil endre spesialundervisningen

  Det brukes mye spesialundervisning i skolen, men den har INGEN EFFEKT, viser studier. Nå vil ekspertgruppe ha omfattende endringer. Ratib Lekhal, førsteamanuensis og fagansvarlig ved nasjonal…

Magasin

Communication for leaders

Communication for leaders er et formidlingsmagasin fra Institutt for kommunikasjon og kultur og Senter for virksomhetskommunikasjon ved BI. Magasinet presenterer ny forskning og faglig innsikt fra Norges ledende fagmiljø innen kommunikasjon.

Tilknyttede forskningssentre