Forskning

Institutt for Kommunikasjon og kultur

Vårt institutt fokuserer på ledelse i kommunikasjon, kultur og utdanning. Ekspertteamet vårt utgjør en av landets største institusjoner innenfor disse områdene.

Kursporteføljen vår inkluderer tre av BIs egne bachelorstudier: Kommunikasjonsledelse og Creative Industries Management, samt et nytt studium i Digital kommunikasjon og markedsføring med oppstart høsten 2019, I tillegg tilbyr instituttet ni program på Executive Master of Mangement. Vårt institutt tilbyr innsiktsfull og forskningsbasert undervisning gjennom alle våre kurs for å gi en engasjerende læringsopplevelse. En tredel av vårt personale på 45 akademikere har multinasjonal bakgrunn, noe som danner grunnlaget for god interaksjon mellom internasjonale og nasjonale perspektiver i undervisning og forskning.

Instituttet har ansvar for undervisning og forskning innenfor PR og virksomhetskommunikasjon, Creative Industries Management og interkulturell kommunikasjon.

Gillian Warner-Søderholm

Instituttleder Institutt for kommunikasjon og kultur +4746410697

Kontakt

Silje Engeseth
Administrasjonssjef

E-mail: silje.engeseth@bi.no
Telefon: 464 10 150

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Vår profil

I dagens globaliserte verden trenger ledere å utvikle en forståelse for kommunikasjonsmønstre og kulturell praksis som former deres organisasjoner og interpersonlige nettverk – i både tradisjonelle, digitale og nye medier. For å møte dette behovet tilbyr vårt institutt teoretisk og praktisk grunnlag og kritiske perspektiver for å kunne bygge vellykkede humane og organisatoriske forhold. Det er skreddersydde ledelsesstudier for en global kontekst med hovedfokus på et av tre følgende områder:

Vår forskning og undervisning innen kommunikasjonsledelse fokuserer på kommunikasjon i organisasjoner, PR, og interkulturell kommunikasjon i digitale, globale, og nye medieområder. For mer informasjon, se våre nettsider for senter for virksomhetskommunikasjon og Nordisk senter for virksomhet og samfunn.

Vår forskning og undervisning innen kulturledelse fokuserer på kunnskap innen media og kreative industrier, i tillegg til digitalisering av kunstbransjen. Kritisk tenkning innen kulturpolitikk og kjønnsegalitære kulturer er også viktige forskningsområder for våre aktører. For mer informasjon, se nettsiden Centre for Creative Industries.

Vår forskning og undervisning innen skoleledelse fokuserer på å evaluere og utvikle måter for å styrke undervisningssystemet på alle nivåer. Våre ledelsesstudier er utviklet for å øke gjensidige læringsutbytte gjennom effektiv skoleledelse.

Aktiviteter

Kalender

 • Fredag 21. Juni 2019 - Dagens Perspektiv

  Krever høyere styrehonorarer i statsbedriftene

  Styrerollen er i endring. I dag forventes det at styremedlemmene jobber for styrehonoraret, men sammenlignet med toppsjefene har godtgjørelsen stagnert. Morten Huse ved Handelshøyskolen BI er mer…

 • Onsdag 5. Juni 2019 - Dagens Næringsliv

  Kunstig intelligens og pr

  Selv om det ikke er sannsynlig at kunstig intelligens vil erstatte pr., tror mange innen pr at denne teknologien vil føre til store endringer i profesjonen. Dette skriver Peggy Brønn, Alexander…

 • Mandag 3. Juni 2019 - kommunikasjon.no

  Ny forskning: Tingenes internett - ikke bare solskinn

  Smarthus slik de fremstår i reklamene, viser tingenes internett i en ufarlig kjøkkenkontekst. Tyske forskere har kartlagt de mørkere sidene ved tingenes internett. Dette skriver førsteamanuensis ved…

 • Fredag 31. Mai 2019 - Dagens Perspektiv

  Gi meg en praktiker!

  Vi forføres av karismatiske ledere med hårete mål og glansede visjoner, og undervurderer ledere som faktisk får ting gjort. Høyskolelektor og lederutvikler Steinar Bjartveit mener vi har noe å lære…

Magasin

Communication for leaders

Communication for leaders er et formidlingsmagasin fra Institutt for kommunikasjon og kultur og Senter for virksomhetskommunikasjon ved BI. Magasinet presenterer ny forskning og faglig innsikt fra Norges ledende fagmiljø innen kommunikasjon.

Tilknyttede forskningssentre