Bachelorstudier

Creative Industries Management

Dette studiet er en skreddersydd utdanning for deg som vil jobbe i en kreativ bransje, med spennende jobber på felt som musikk, film, design, spill, litteratur, scenekunst, visuell kunst og mye mer.

Hva lærer du?

Kreativ næring er i vekst og skaper verdier for enkeltmennesker og for samfunnet. Næringen skaper kunst-, kultur- og underholdningsopplevelser samtidig som den har en betydelig økonomisk verdi. Studiet gir deg innsikt i sentrale sider ved kreativ næring. Du lærer blant annet:

 • Bransjeforståelse. Få en innsikt i hvordan de forskjellige bransjene fungerer, slik som musikk, teater, litteratur, kunst, film, TV og design.
 • Ledelse. Hjelp artister og kreative mennesker til å realisere sitt fulle potensial gjennom god ledelse, organisering og riktige strategiske valg.
 • Markedsføring. Opplevelsen skapes i møtet med publikum. Finn et publikum og marked både for det kommersielle, populære og for det smale, ikke-kommersielle.
 • Digitalisering. Forstå hva digitalisering betyr, og hvordan man kan bruke analyse av big data og de siste verktøyene for å fremme de kreative bransjene.
 • Økonomi og finansiering. Sørg for god økonomisk styring og at kreative prosjekter faktisk blir realisert, ved hjelp av tradisjonell finansiering eller crowdfunding.
 • Jus. Forstå hvordan opphavsrett og kontraktsrett styrer mye av økonomien i kreativ næring og vit hvordan du skal forholde deg til det.

I studiet får du mulighet til å øve deg i praksis ved å gjennomføre et event, og ved å starte egen bedrift. Samtidig vil du lære teorier som gir deg en dypere forståelse for hva som skal til for å lykkes i disse spesielle bransjene.

Studiet er tett på kultur- og underholdningsbyen Oslo. Du får møte mange av de viktigste aktørene i de kreative bransjene i løpet av studiet.

Bransjeråd

Rådet består av sentralt plasserte aktører i kreativ næring som gir innspill til våre faglige ansatte basert på utviklingstrekk de observerer i sitt daglige virke. På denne måten bidrar bransjerådet til en kontinuerlig videreutvikling av bachelorprogrammet slik at studentene står best mulig rustet til å dekke behovene i bransjene når de er ferdig med sitt studium.

Bransjerådet består per i dag av:

 • Bjørn Rogstad

  General Manager, Universal Music

 • Per Christian Ellefsen

  Skuespiller, Nationaltheatret

 • Frida Aven Høstaker

  Daglig leder, Chat Noir (og tidligere Creative Industries Management-student)

 • Nina Maria Barbosa Blad

  Produsent, Barbosa Film

 • Margit Klingen Daams

  Leder kreativ næring, Innovasjon Norge

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni. Vi tar forbehold om endringer.

Fordypninger

Som student på dette studiet har du mulighet til å sette deg nærmere inn i fagene du er interessert i gjennom en fordypning.

Muligheter i studietiden

Du har flere muligheter som student på Creative Industries Management. Hvis du kan tenke deg å studere i utlandet, kan du ta utveksling i et semester. Har du mer lyst på konkret arbeidserfaring kan du ta et internship hos en bedrift.

Eventledelse

Som del av dette kurset vil du sammen med klassen din planlegge og gjennomføre et event. Her får du være kreativ samtidig som du må jobbe strukturert med prosjektet. Du får trening i å samarbeide både med dine medstudenter og med aktører fra de kreative bransjene.

Oppstart av egen bedrift

I løpet av dette kurset skal du starte din egen bedrift innen kreativ næring. Her får du øve deg på ideutvikling, kommersialisering og oppsett av en bedrift. Du vil også få muligheten til å bli del av BIs startup-miljø:

Ønsker du å gå videre som entreprenør kan du også velge fordypning i oppstart av egen bedrift.

Hva kan du bli?

Kreativ næring trenger folk med økonomisk og administrativ kompetanse som kan dekke et bredt spekter av oppgaver. Gjennom dette studiet vil du få opparbeide deg kompetanse til å jobbe i rekke typer bedrifter, fra store selskaper og organisasjoner til små startups. Etter endt utdanning vil du blant annet kunne jobbe med:

 • Prosjektledelse og produksjonsoppgaver. Hjelp til med å strukturere kreative prosjekter for å sikre framdrift og suksessfull realisering.
 • Markedsføring. Analyser markedene, lag kampanjer og bidra med nye ideer for å promotere kreative produkter og tjenester.
 • Kommunikasjonsoppgaver og sosiale medier. Jobb med å styre kreative virksomheters tilstedeværelse på tradisjonelle og nye medier.
 • Finansiering. Bruk din økonomiske kunnskap til å hjelpe finansering av kreative prosjekter og virksomheter.
 • Entreprenørskap. Start din egen virksomhet eller bidra til kreativ innovasjon innenfor etablerte selskaper og institusjoner.

Over hele verden tar også andre bransjer i bruk innsikt og erfaringer fra kreative næring. Kompetansen din vil derfor være bredt anvendbar.

Studiet gir deg også et godt grunnlag for etter hvert å kvalifisere deg til mer overordnede lederoppgaver.


Mathilde Johnsen Head of marketing Astrup Fearnley Museet Kunsten å være målbevisst

"Bruk tid på å finne ut hva som driver deg. For å lykkes med studier og i arbeidslivet er det avgjørende å ha en genuin interesse for det du driver med. Hva som motiverer deg er en avgjørende suksessfaktor."

Ane Wadd-Oseth

Prosjektkoordinator og konsulent

Hva kan du studere videre?

Flere velger å gå videre på BI sine masterstudier etter endt studie for å stå enda bedre rustet i et krevende arbeidsmarked. Du kan velge:

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Kontakt oss for mer informasjon.

Det er også mulig å gå videre til en master ved et utenlandsk universitet. En bachelorgrad fra BI er internasjonalt anerkjent og kvalifiserer til opptak på ledende handelshøyskoler over hele verden.

Hvis du er en nåværende bachelorstudent på BI kan du gå til studentportalen for å se hvilke kurs du trenger for å kvalifisere for de forskjellige mastergradene. Logg deg inn og gå til din studieplan for å se en oversikt.

Opptakskrav

Du trenger generell studiekompetanse og 35 konkurransepoeng for å komme inn på dette studiet. Usikker på om dette gjelder deg? Les mer om krav og unntaksregler:

Pris

 • 1. år kr 69.000,-
 • 2. år kr 69.000,-
 • 3. år kr 69.000,-

Prisene gjelder for studieåret 2020/21 og justeres årlig etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig. 

Som student på BI har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen.

BI er en uavhengig kunnskapstiftelse. Det betyr at et eventuelt overskudd går tilbake til skolen i form av utvikling av studiene og mer forskning.