Bachelorstudier

Creative Industries Management

Dette studiet er en skreddersydd utdanning for deg som vil jobbe i en kreativ bransje, med spennende jobber på felt som musikk, film, design, spill, litteratur, scenekunst, visuell kunst og mye mer.

Hva lærer du?

Kreativ næring er i vekst og skaper verdier for enkeltmennesker og for samfunnet. Næringen skaper kunst-, kultur- og underholdningsopplevelser samtidig som den har en betydelig økonomisk verdi. Studiet gir deg innsikt i sentrale sider ved kreativ næring. Du lærer:

 • Bransjekunnskap. Få en bred forståelse av den kreative næringen ved å lære om de forskjellige bransjene, slik som musikk, teater, litteratur, kunst, film, TV og design.
 • Ledelse. Bli leder for mennesker med stor lidenskap for kultur og kreative prosjekter.
 • Digitalisering. Forstå hva digitalisering betyr, og hvordan man kan bruke analyse av big data og de siste verktøyene for å fremme de kreative bransjene.
 • Finansiering. Sørg for at gode kulturprosjekter og kreative prosjekter faktisk blir realisert, ved hjelp av tradisjonell finansiering eller crowdfunding.
 • Jus. Forstå det opphavsrettslige grunnlaget for økonomien i kreativ næring og vit hvordan du skal forholde deg til det.

I studiet får du mulighet til å øve deg i praksis ved å gjennomføre en festival i Nydalen, og ved å starte egen bedrift. Samtidig vil du lære teorier som hjelper deg med å få en overordnet forståelse av bransjene.

Studiet er tett på kulturbyen Oslo. Du får møte mange av de viktigste aktørene i de kreative bransjene i løpet av studiet.

}

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni. Vi tar forbehold om endringer.

Muligheter i studietiden

Du har flere muligheter som student på Creative Industries Management. Hvis du kan tenke deg å studere i utlandet, kan du ta utveksling i et semester. Har du mer lyst på konkret arbeidserfaring kan du ta et internship hos en bedrift.

Eventledelse

Som del av dette kurset vil du sammen med klassen din planlegge og gjennomføre en festival i Nydalen. Her får du være kreativ samtidig som du må jobbe strukturert. Du får trening i å samarbeide både med dine medstudenter og med aktører fra de kreative bransjene.

Oppstart av egen bedrift

I løpet av dette kurset skal du starte din egen bedrift innen kreativ næring. Her får du øve deg på ideutvikling, kommersialisering og oppsett av en bedrift. Du vil også få muligheten til å bli del av BIs startupmiljø:

Internship

Som heltidsstudent får du mulighet til å skaffe deg verdifull arbeidserfaring mens du studerer.

Spørsmål om studier?

Motta nyheter fra BI

Utveksling

Få internasjonal erfaring i løpet av studiet! BI har utvekslingsavtaler med skoler i 47 land.

Hva kan du bli?

Kreativ næring trenger folk som kan dekke et bredt spekter av oppgaver. Du vil få kompetanse til å jobbe i rekke typer bedrifter, fra store selskaper og organisasjoner til små startups. Etter endt utdanning vil du kunne jobbe med:

 • Prosjektledelse og produksjonsoppgaver. Hjelp til med å strukturere kreative prosjekter for å sikre framdrift.
 • Markedsføring. Lag kampanjer og bidra med nye ideer for å promotere kultur og kreative produkter.
 • Kommunikasjonsoppgaver og sosiale medier. Jobb med å styre kreative virksomheters tilstedeværelse på tradisjonelle og nye medier.
 • Finansiering. Bruk din økonomiske kunnskap til å hjelpe finansering av kulturelle og kreative prosjekter.

Studiet gir deg også et godt grunnlag for etter hvert å kvalifisere deg til mer overordnede lederoppgaver.

"Bruk tid på å finne ut hva som driver deg. For å lykkes med studier og i arbeidslivet er det avgjørende å ha en genuin interesse for det du driver med. Hva som motiverer deg er en avgjørende suksessfaktor."

Ane Wadd-Oseth

Prosjektkoordinator og konsulent

Hva kan du studere videre?

Flere velger å gå videre på BI sine masterstudier etter endt studie for å stå enda bedre rustet i et krevende arbeidsmarked. Du kan velge:

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Kontakt msc@bi.no for mer informasjon.

Det er også mulig å gå videre til en master ved et utenlandsk universitet. En bachelorgrad fra BI er internasjonalt anerkjent og kvalifiserer til opptak på ledende handelshøyskoler over hele verden.

Hvis du er en nåværende bachelorstudent på BI kan du gå til studentportalen for å se hvilke kurs du trenger for å kvalifisere for de forskjellige mastergradene. Logg deg inn og gå til din studieplan for å se en oversikt.

Opptakskrav

Du trenger generell studiekompetanse og 35 konkurransepoeng for å komme inn på dette studiet. Usikker på om dette gjelder deg? Les mer om krav og unntaksregler:

Pris

 • 1. år kr 69.000,-
 • 2. år kr 69.000,-
 • 3. år kr 69.000,-

Prisene gjelder for studieåret 2020/21 og justeres årlig etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig. 

Som student på BI har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen.

BI er en uavhengig kunnskapstiftelse. Det betyr at et eventuelt overskudd går tilbake til skolen i form av utvikling av studiene og mer forskning.

Når kan jeg søke?