Bachelorstudier

Creative Industries Management

Brenner du for musikk, teater, litteratur, kunst, film, TV eller design? Dette studiet er perfekt for deg som ønsker å lære mer om alt det spennende som foregår i og rundt produksjonen av kultur og kreative produkter.

Hva lærer du?

Kreativ næring er i vekst og skaper verdier for enkeltmennesker og for samfunnet. Næringen skaper kunst-, kultur- og underholdningsopplevelser samtidig som den har en betydelig økonomisk verdi. Studiet gir deg innsikt i sentrale sider ved kreativ næring. Du lærer:

 • Bransjekunnskap.  Få en bred forståelse av den kreative næringen ved å lære om de forskjellige bransjene, slik som musikk, teater, litteratur, kunst, film, TV og design.
 • Ledelse. Bli leder for mennesker med stor lidenskap for kultur og kreative prosjekter.
 • Markedsføring. Bidra til at god kultur finner et publikum.
 • Finansiering. Sørg for at gode kulturprosjekter og kreative prosjekter faktisk blir realisert.
 • Jus. Forstå det opphavsrettslige grunnlaget for økonomien i kreativ næring og vit hvordan du skal forholde deg til det.

I studiet får du mulighet til å øve deg gjennom praktiske øvelser og case samtidig som du lærer teorier som hjelper deg med å få en overordnet forståelse av bransjene. Studiet er tett på kulturbyen Oslo. Du får møte mange av de viktigste aktørene i de kreative bransjene i løpet av studiet.

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Det er en eksamensperiode i hvert semester. Studieplanen under gir oversikt over hvilke fag som inngår i studiet, samt når fagene gjennomføres. Spørsmål om noen av disse fagene? Ta kontakt på studier@bi.no.

Muligheter i studietiden

Du har flere muligheter som student på Creative Industries Management. Hvis du kan tenke deg å studere i utlandet, kan du ta utveksling i et semester. Har du mer lyst på konkret arbeidserfaring kan du ta et internship hos en bedrift.

Internship

Som heltidsstudent får du mulighet til å skaffe deg verdifull arbeidserfaring mens du studerer.

Spørsmål om studier?

Ring meg

Utveksling

Få internasjonal erfaring i løpet av studiet! BI har utvekslingsavtaler med skoler i 47 land.

Hva kan du bli?

Kreativ næring trenger folk som kan dekke et bredt spekter av oppgaver. Etter endt utdanning vil du kunne jobbe med:

 • Prosjektledelse og produksjonsoppgaver. Sørg for at kreative prosjekter har struktur og framdrift.
 • Markedsføring. Lag kampanjer og bidra med nye ideer for å promotere kultur og kreative produkter.
 • Kommunikasjonsoppgaver og sosiale medier. Jobb med å styre kulturorganisasjoners tilstedeværelse i tradisjonelle og nye medier.
 • Finansiering. Bruk din økonomiske kunnskap til å hjelpe finansering av kulturelle og kreative prosjekter.

Studiet gir deg også et godt grunnlag for etter hvert å kvalifisere deg til mer overordnede lederoppgaver.

Typisk BI

Se hva noen av våre tidligere studenter har jobbet med etter å ha tatt en bachelor i Creative Industries Management

Trykk på bildene for å lære mer.

 typiskbi.no

 

Profil

Henrik Harboe

Produsent i Rubicon

Profil med video

Katrine Bergersen Klemp

Markedsansvarlig i Roma Mineralvannfabrikk

Profil

Pia Bjåland Litleskare

Programkoordinator for Sjoggfest

Hva kan du studere videre?

Flere velger å gå videre på BI sine masterstudier etter endt studie for å stå enda bedre rustet i et krevende arbeidsmarked. Du kan velge:

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Kontakt msc@bi.no for mer informasjon.

Det er også mulig å gå videre til en master ved et utenlandsk universitet. En bachelorgrad fra BI er internasjonalt anerkjent og kvalifiserer til opptak på ledende handelshøyskoler over hele verden.

Praktisk informasjon

Pris

 • 1. år kr 59.800,-
 • 2. år kr 68.200,-
 • 3. år kr 68.200,-

Prisene gjelder for studieåret 2017/18 og justeres årlig etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig. 

Som student på BI har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen. Les mer på studentportalen @BI.

BI er en uavhengig kunnskapstiftelse. Det betyr at et eventuelt overskudd går tilbake til skolen i form av utvikling av studiene og mer forskning.

Se opptakskrav

Når kan jeg søke?