-
Kurs masternivå

Finansiell rapportering, basis

Dette kurset vil gi deg avansert kunnskap om grunnleggende emner i IFRS-regulering.

Dette kurset inngår i graden Master i regnskap og revisjon.

Emneoversikt

  • Grunnleggende regnskapsbegreper og metoder
  • IFRS conceptual framework
  • Regnskapsstandarder, bl.a. virksomhetssammenslutning og konsernregnskap, inntektsføring, leasing, anleggsmidler og avsetninger, skatt og kontantstrømoppstilling.

 

Praktisk informasjon

Course plan